Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst "Over zien en toezien. Intern toezicht op semipublieke organisaties"

Over toezien, de condities waaronder en de effectiviteit ervan op semipublieke organisaties is veel te doen. Dagelijks zijn in de media berichten te vinden over misstanden bij zorginstellingen, onderwijsorganisaties en woningbouwcorporaties. Daarbij wordt niet alleen naar bestuurders gewezen, maar worden ook stevige verwijten gemaakt aan de interne toezichthouders. In de afgelopen jaren werden regelmatig rechtszaken aangespannen tegen bestuurders en intern toezichthouders van semipublieke organisaties. Er verschijnen ook rapporten over hoe het verder moet, zoals heel recent dat van de Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in de semipublieke sector (commissie Halsema, najaar 2013).


Er is óok wetenschappelijk onderzoek naar deze problematiek, waarin gepoogd wordt antwoord te geven op bepaalde vragen. Denk aan:

  • Worden bestuurders en interne toezichthouders door hun eigen onderneming of organisatie aansprakelijk gesteld wanneer zij die, door onbehoorlijke taakuitoefening, schade hebben toegebracht?
  • Wat zijn de redenen waarom al dan niet van de wettelijke mogelijkheden gebruikt wordt gemaakt om deze falende bestuurders of toezichthouders aan te pakken?
  • Hoe zit het met de informatie(systemen) die semi-publieke toezichthouders hebben om hun werk zoveel mogelijk ‘evidence-based’  te maken?


Over deze thematiek deed het WODC samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam (Eshuis et al, 2012*) onderzoek waarover in de studie “Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders” verslag werd gedaan. Ook verschenen er verschillende wetenschappelijke artikelen over dit topic, zoals het artikel van Roland Eshuis en Frans Leeuw “Over zien en toezien – De veronderstellingen achter het intern toezicht op semipublieke dienstverleners” (dat verscheen in “Capita Civilologie Handboekempirie en privaatrecht’ dat onlangs bij Eleven International Publishing verscheen). De bijeenkomst richt zich op deze thematiek.


Na een korte inleiding van Frans Leeuw (oud Vide Voorzitter, directeur WODC en Hoogleraar Uni Maastricht) zal de heer Roland Eshuis (onderzoeker WODC) een lezing verzorgen over het verrichte onderzoek.

Vervolgens zal oud-Directeur Generaal van het Ministerie van Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid mevrouw Dineke Mulock Houwer, reflecteren op bestuur en toezicht in de semipublieke sector.
Zij put daarbij uit een langjarige ervaring als toezichthouder en als interim bestuurder. Onder leiding van de dagvoorzitter vindt daarna discussie plaats met de inleiders en de aanwezigen in de zaal.

Uiteraard is er na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de borrel.

 

Wij verwelkomen u graag op:

Datum: dinsdag 11 februari 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Auditorium Ministerie van Veiligheid & Justitie, Turfmarkt 147 te Den Haag
Aanmelding: voor maandag 10 februari a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden


Let op: u heeft een geldig legitimatiebewijs nodig om naar binnen te kunnen!

Klik hier voor de presentatie gebruikt tijdens de bijeenkomst

 Locatie Ministerie van Veiligheid en Justitie te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.