Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst "Eenheid en verscheidenheid van toezichthouders"

Waarin verschillen nationale toezichthouders van elkaar? En waarin komen ze met elkaar overeen?


Toezichthouder verschillen van elkaar op evidente aspecten als omvang en toezichtsgebied; de onderwerpen, doelgroepen en regelingen waar ze toezicht uitoefenen. Toezichthouders lijken ook op elkaar; ze houden immers allemaal toezicht. Maar zijn er ook meer of andere verschillen en overeenkomsten? In hoeverre zijn inspecties verschillend van markttoezichthouders? Hebben alle toezichthouders dezelfde taak, hetzelfde instrumentarium? Valt er een typologie op te stellen van toezichthouders?

Uitgaand van de 9 aspecten van een toezichtarrangement (Holtslag, Mertens) zijn 17 nationale toezichthouders met elkaar vergeleken. De 9 aspecten zijn in vier clusters ondergebracht:

  • A. functie;
  • B. bevoegdheden/instrumentarium;
  • C. onafhankelijkheid en aansturing;
  • D. strategie en werking.

    De eerste drie dimensies slaan vooral op de positionering van toezicht, de laatste op werking. Als materiaal is gebruikt; wetgeving, websites en jaarverslagen. De grondslag voor operationalisatie van alle clusters is gevonden in het onderscheid tussen breed, beleidsmatig toezicht met veel vrijheidsgraden en operationeel toezicht met weinig vrijheidsgraden. De vraag die voorligt is of dit een bruikbare classificatie oplevert voor toezicht en toezichthouders. Zijn er classificaties die meer opleveren, zoals toezichtstijlen?


Het onderzoek is uitgevoerd op eigen initiatief als achtergrondstudie voor het boek ‘Goed Toezicht: principes van professioneel en democratisch toezicht’, dat eind van dit jaar uitkomt. Hierin worden nationale overheidstoezichthouders vergeleken met instanties en actoren die toezicht houden op internationaal niveau (EU, VN), in bedrijven (RvC), het maatschappelijke middenveld (RvT) en in de sociale context (ouders, leraren, sportverenigingen). Enkele uitkomsten zullen kort worden weergegeven.

De presentatie wordt gegeven door Dick Ruimschotel, oprichter en directeur van CMC Consultants. Ruimschotel is jurist en psycholoog en werkt al zo’n 25 jaar in de wereld van toezicht en handhaving, deels vanuit universiteiten (EUI, EUR, VU), deels vanuit private onderzoeksbedrijven (Twijnstra Gudde, AEF, en - sinds 1998 - CMC). Ruimschotel is bedenker van de Tafel van Elf en schrijft onregelmatig columns voor Vide. Ruimschotel wordt bijgestaan door Josiene van der Woude (criminologe), die het onderzoek mee heeft uitgevoerd.

Datum: donderdag 12 december 2013
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.30 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: SWOV, Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW, Den Haag (Klik hier voor een routebeschrijving)
Aanmelding: voor dinsdag 10 december a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

 

(Voorlopig) Programma:
 15.00 - 15.10 uur Ontvangst
 15.10 - 15.15 uur Welkom en opening door dagvoorzitter 
 15.15 - 16.15 uur Inleider: Dick Ruimschotel en Josiene van der Woude
 16.15 - 17.00 uur Interactive zaaldiscussie
 17.00 uur Afronding en aansluitend een borrel
 17.30 uur Einde programma

 Klik hier om de presentatie van Josiene van der Woude & Dick Ruimschotel te downloadenLocatie SWOV te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.