Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

GEANNULEERD: Vide bijeenkomst "Bestuurlijke straf beschikking vs bestuurlijke boete"

Vanwege het nog te geringe aantal deelnemers is de bijeenkomst geannuleerd. 

 

 

Hondenpoep en huisvuil: de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking overlast

 

De bestuurlijke strafbeschikking overlast is in 2009 gefaseerd ingevoerd. Gemeentelijke handhavers (boa’s) mogen zonder tussenkomst van het openbaar ministerie of de rechter een sanctie opleggen voor kleine overlastfeiten, zoals hondenpoep, verkeerd aangeboden huisvuil en jeugdoverlast. Geen van de gemeenten heeft gekozen voor de bestuurlijke boete overlast die tegelijkertijd werd ingevoerd. De bestuurlijke strafbeschikking overlast is, afgemeten aan het aantal gemeenten dat ermee is gaan werken, een succes te noemen. Uit een evaluatie in 2012 blijkt dat 270 gemeenten nu zelf boetes uitschrijven voor overlastfeiten: er zijn er sinds de start in januari 2009 (toen de vier grote steden ermee begonnen, waarna andere gemeenten sinds 2010 aanhaakten) tot eind 2012 in totaal ruim 50.000 bestuurlijke strafbeschikkingen overlast uitgereikt door gemeenten. Het aantal ‘bonnen’ is gestegen van 8.000 in 2009 naar 27.000 in 2011. Deze stijging is vooral veroorzaakt doordat er steeds meer gemeenten mee werkten en opvallend genoeg niet doordat het aantal bonnen per gemeente is gestegen.
 

In deze lezing worden de uitkomsten van het onderzoek kort besproken, waarna zal worden ingezoomd op de veranderingen op organisatorisch vlak. Inhoudelijk zijn de meeste gemeenten positief over het nieuwe gereedschap in hun handhavingsinstrumentarium: ze kunnen beter eigen prioriteiten stellen zonder afhankelijk te zijn van de politie. Maar gemeenten konden altijd al handhaven op overlast, dus de vraag is relevant wat er nu eigenlijk is veranderd. Leidt invoering van een nieuw instrument tot een nieuwe aanpak? Leidt de bestuurlijke strafbeschikking tot een afname van de hoeveelheid overlast op straat? Het antwoord op die vragen staat centraal in deze lezing. Het zal blijken dat de werkwijze ‘achter de schermen’ in veel gemeenten wel is veranderd (meer aandacht voor kwaliteit van handhaving en handhavers). Aan de andere kant moeten de effecten niet worden overdreven: er lijkt eerder sprake van een verschuiving van de handhaving, dan van een versterking.
 

De lezing wordt verzorgd door Sander Flight, partner bij onderzoeksbureau DSP-groep. Hij is al bijna twintig jaar actief als onderzoeker op het terrein van (bestuurlijk en strafrechtelijk) toezicht, handhaving en regelgeving. Vanuit de gemeente Amsterdam zal Ronald Kersbergen van de regie-unit bestuurlijke handhaving (en opsteller van de business case voor de bestuurlijke strafbeschikking) reageren op de lezing. Hij zal ook een update geven van de stand van zaken sinds het onderzoeksrapport uitkwam. Daarna is er ruimte voor vragen en discussie. Wat kunnen andere inspecties en toezichthoudende organen leren van de gemeentelijke ervaringen met de bestuurlijke strafbeschikking?

 

Datum: maandag 28 oktober 2013
Tijdstip: 15.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Stadhuis, Amstel 1, 1000 AE te Amsterdam  
Aanmelding: voor donderdag 24 oktober a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden


(Voorlopig) programma:
 15.00 - 15.10 uur Inloop / ontvangst
 15.10 - 15.15 uur Welkom door de dagvoorzitter
 15.15 - 16.15 uur inleider Sander Flight (Onderzoeksbureau DSP-groep)
 16.15 - 17.00 uur inleider Ronald Kersbergen (Gemeente Amsterdam)
 17.00 - 17.30 uur zaaldiscussie
 17.30 - 18.00 uur Gelegenheid tot napraten met borrel

 Locatie Stadhuis te Amsterdam
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.