Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

De stand aan de voorkant: hoe staat het met ex-ante evaluatie?

 

Bij evaluatie wordt nog vooral gedacht aan achteraf kijken naar de resultaten die zijn geboekt, plat gezegd: doelen afvinken. Dat klopt natuurlijk ook, maar het evaluatiespectrum is breder dan dat. Ook vooraf, ex ante, is evaluatie mogelijk. De vraag is in hoeverre ex ante evaluatie zijn weg heeft gevonden binnen het publieke domein.

Het beeld in Nederland is dat van een beperkt gebruik van ex ante evaluatie; uitgezonderd een enkele sector zoals de milieueffectrapportage en het infrastructuurbeleid (met voorgeschreven toepassing van de MKBA). En uitgezonderd de toetsing van voorgenomen regelgeving door de Raad van State. Ook is er een aantal toetsinstrumenten beschikbaar waarmee voorgenomen beleid kan worden getoetst op specifieke sectorale gevolgen. Maar voor het overige wordt van ex ante evaluatie weinig gebruik gemaakt. Terwijl er toch alle reden is om de beleidsvoorbereiding te verbeteren. En terwijl er - ook binnen de rijksoverheid - tal van pleidooien worden gehouden voor inzet van ex ante evaluatie als instrument in de beleidsvoorbereiding.

Klopt het beeld dat van ex ante evaluatie weinig gebruik wordt gemaakt? Wat zijn redenen daarvoor, is het instrument onbekend of onbemind? Vinden beleidsvoorbereiders gebruik van ex ante evaluatie lastig, complicerend?

Allemaal vragen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomst van het Evaluatorennetwerk op 21 mei a.s..

Datum: dinsdag 21 mei 2013
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.30 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147 te Den Haag (Oostvaardersplassenzaal (M01-25))
Aanmelding: voor donderdag 16 mei a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
 
De volgende sprekers voeren over dit onderwerp het woord:
- Robert Scharrenborg: werkzaam bij het Secretariaat General van de Europese Commissie over de stand van zaken bij de Europese Commissie en in het bijzonder over het instrument Impact Assesment,
- Marleen Brans: werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit van Leuven over de stand van zaken in België, en
- Dick Hanemaayer: auteur van 'Ex ante evaluatie in Nederland' & beleidsevaluatie over de stand van zaken in Nederland.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door prof Wim Derksen: hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Klik hier voor de presentatie van Marleen Brans en Bart de Peuter

Klik hier voor de presentatie van Robert Scharrenborg

Klik hier voor de presentatie van Dick Hanemaayer

 Locatie Ministerie BZK, Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.