Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Nationaal congres "Kennis & Beleid 2.0"

 ‘Soms is de onderlinge afstand te groot: denk aan de vele rapporten van planbureaus die nauwelijks doorwerken in het beleid. Soms is de afstand te klein: denk aan het klimaatdebat, waarin politieke doelen en waarheidsvinding soms door elkaar lopen. ‘
- Wim Derksen


Introductie:
Het optimaal afstemmen van kennis en beleid is een complex proces. Een goede wetenschappelijke onderbouwing van beleid leidt tot duurzamer en doelmatiger beleid, maar kan ook leiden tot vertraging van het beleidsproces. Daarnaast is het optimaliseren van de verbinding tussen kennis en beleid niet alleen afhankelijk van de technische en financiële mogelijkheden, maar ook van politiek momentum en de continue veranderende maatschappij. Zo maken digitalisering en social media burgers niet alleen mondiger, maar leidt het ook tot mogelijkheden binnen de overheid om haar kennis zelf te organiseren, hoewel dit vaak te vluchtig is voor iets dat lijkt op ‘evidence based policy making’. Innovatie en effectiviteit is  daarom geboden om kennis en beleid samen te brengen om tot passend doelgericht beleid te komen. Dit congres richt zijn pijlen dan ook op de laatste ontwikkelingen en trends die hier aan bijdragen.

‘De dynamiek van de onderlinge relaties tussen belangrijke actoren vergt architectuur.
Die is lang niet altijd op orde!’…

– Roel in ’t Veld
 


Programma & thema’s:
Het programma van deze bijeenkomst, dat wordt voorgezeten door Wim Derksen (Hoogleraar Bestuurskunde), richt zich op verdergaande uitwisseling van kennis en ervaringen tussen beleidsmakers en beleidsonderzoekers. Daarbij zal enerzijds  gefocust worden op de laatste trends en ontwikkelingen in de relatie kennis en beleid. Anderzijds zal ruime aandacht worden besteed aan nieuwe methoden en technieken van beleidsonderzoek, die innovatie en creativiteit in het beleidsproces zouden kunnen brengen. Zowel ex-ante, ex-durante als ex-post. Om tot optimale synergie te komen kent het congres zowel plenaire sessies als parallelsessies en vragen wij u niet alleen uw oor te luister te leggen, maar moedigen u ook graag aan uw eigen praktijkervaringen met elkaar te delen. Kijk voor een overzicht van
het programma en de thema’s  die aanbod komen op de congreswebsite.

Het internet gaat dwars door organisatie- en landsgrenzen heen.  Als overheid betekent 
dit dat je nu grotere groepen, meer organisaties, meer initiatieven tegelijkertijd
 bij je plannen kunt betrekken. En niet alleen op managementniveau. Beleidsvorming
 is door het internet aan het indalen tot elke-medewerker-niveau. ‘

– Davied van Berlo


Bevestigde sprekers:
Wim Derksen – Hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
Gosse van der Veen – Directeur-Generaal CBS
Krijn van Beek – Directeur Directie Strategie, Min. V&J en Voorzitter Strategieberaad Rijksbreed
Davied van Berlo – Ambtenaar 2.0
Annet Bertram – Gemeentesecretaris van Den Haag
Bart Dekker - Algemeen directeur van Research voor Beleid Panteia
Dick Hanemaayer – Oud-directeur B&A Groep
Peter van Hoesel – Hoogleraar Toegepast Beleidsonderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam
Roel in ’t Veld – Hoogleraar Universiteit van Tilburg
Pierre Koning – Chief Science Officer, Ministerie SZW
Tom Merkx –Hoofd onderzoek en statistiek gemeente Nijmegen
Barend van der Meulen – Hoofd ‘Science System Assesment’ Rathenau Instituut
Harro Ranter – Social Media Analist, Ministerie I&M
Jan Staman – Directeur Rathenau Instituut
Marleen Stikker – Directeur ‘Waag Society’
Hans Donkers – Directeur Panteia

Inschrijven:
Wilt u aanwezig zijn bij het congres en niks missen van de laatste ontwikkelingen en trends? Registreer u dan op onze website. 
 

 Locatie Panteia, Bredewater 26 te Zoetermeer
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.