Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst "Interbestuurlijk toezicht 2.0"

 


Interbestuurlijk toezicht is toezicht van de ene (“hogere”) overheid op de andere (“lagere”) overheid. Dat toezicht werd tot dusver geregeld in allerlei domeinspecifieke wetten en op allerlei verschillende manieren. Sinds 1 oktober 2012 is dat allemaal anders. De wet “Revitalisering generiek toezicht” beperkt het toezicht van de ene overheid op de andere tot een algemene bevoegdheid om in te grijpen tot vernietiging van het besluit. Voorts dient het toezicht altijd te berusten bij het hogere bestuursniveau. Het toezicht op gemeentebesturen is de exclusieve verantwoordelijkheid van gedeputeerde staten.

Het klinkt eenvoudig, maar zo eenvoudig is het toch weer niet. Er zijn allerlei uitzonderingen op deze twee algemene regels. Een paar voorbeelden. De bevoegdheid tot vernietigen van besluiten van gemeentebesturen is nog steeds de exclusieve bevoegdheid van de Kroon. Op een aantal belangrijke beleidsterreinen zoals de sociale zekerheid is de minister de bevoegde toezichthouder gebleven. Dat laatste betekent dat sommige rijksinspecties interbestuurlijk toezicht blijven uitoefenen. Op andere beleidsterreinen zoals milieu en ruimtelijke ordening is de afbakening van toezichtstaken nog niet uitgekristalliseerd.

In het algemeen zijn er veel raakpunten en overlappingen tussen het klassieke rijkstoezicht en het nieuwe IBT 2.0. Deze bijeenkomst is bedoeld voor een kennismaking met het IBT en voor een verkenning van mogelijke fricties dan wel wederzijdse steun tussen rijkstoezicht en IBT.

Ter inleiding zal prof. Heinrich Winter, Vide hoogleraar Toezicht, een schets geven van de nieuwe wettelijke regeling.

Ineke de Jonge zoomt in op de specifieke invulling in provincie en gemeenten en de verhouding tussen de overheden.

Dicky van Keulen houdt een verhaal over hoe een en ander in de praktijk uitpakt.

Datum: dinsdag 5 maart 2013
Tijdstip: 15.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: IGZ, St. Jacobsstraat 16 te Utrecht (klik hier voor een routebeschrijving)
Aanmelding: voor maandag 4 maart a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

(Voorlopig) programma:
15.00 - 15.15 uur Inloop / ontvangst
15.15 - 15.20 uur Welkom
15.20 - 15.50 uur inleider Heinrich Winter
15.50 - 16.20 uur inleider Ineke de Jonge
16.20 - 16.50 uur inleider Dicky van Keulen
16.50 - 17.15 uur zaaldiscussie
17.15 - 18.00 uur Gelegenheid tot napraten met borrel

 

 Toegangsprijs nvt
Organisator Vide
Locatie IGZ, St. Jacobsstraat 16 te Utrecht
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.