Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst "De decentralisatie van het toezicht op de Drank- en horecawet"

 

Vide bijeenkomst "De decentralisatie van het toezicht op de Drank- en Horecawet"

Op 1 januari 2013 wordt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) van kracht. De wetswijziging beoogt het alcoholgebruik onder met name jongeren terug te dringen, alcoholgerelateerde verstoringen van de openbare orde te voorkomen en de administratieve lasten voor de horecaondernemingen te reduceren.

In de huidige wet is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) als toezichthouder aangewezen. In de nieuwe wet wordt dit toezicht overgedragen aan de gemeente. Deze overdracht past bij het streven naar integraal toezicht door één instantie. Er dienen gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (ivm het kunnen vragen naar een legitimatiebewijs) te worden aangewezen. Deze boa’s kunnen een bestuurlijke boete ter naleving van de regelgeving opleggen.

Wat betekent dit voor het lokale toezicht? Wordt met het decentraliseren van handhaving wel de beoogde verlaging van de toezichtlast gerealiseerd? Hoe wordt deze gerealiseerd als wordt bedacht dat NVWA bij de horeca het rookverbod blijft handhaven? Welke toezichthouders van de gemeente kunnen het beste worden belast met de handhaving van DHW? Hoe vindt de informatie-uitwisseling plaats tussen de NVWA en het lokale toezicht?

Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens de Vide-themabijeenkomst op donderdag 4 april 2013.

Sprekers
Boudewijn Kustner, NVWA
Ronald Kersbergen, Gemeente Amsterdam
Dagvoorzitter Rob Bakker

Datum: donderdag 4 april 2013
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Stopera Amsterdam, Amstel 1 te Amsterdam (klik hier voor een routebeschrijving)
Aanmelding: voor maandag 1 april a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

(Voorlopig) Programma:
15.00 - 15.10 uur Ontvangst
15.10 - 15.15 uur Welkom en opening door dagvoorzitter Rob Bakker
15.15 - 16.15 uur Inleider: Boudewijn Kustner en Ronald Kersbergen
16.15 - 17.00 uur Interactive zaaldiscussie
17.00 uur Afronding en aansluitend een borrel
17.30 uur Einde programma

Klik hier voor de presentatie van Rob Bakker

 

 Locatie Amsterdam
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.