Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst "Verwachtingen over effectiviteit van organisaties"

de Performance Prediction Scan

DEZE BIJEENKOMST IS HELAAS GEANNULEERD WEGENS TE WEINIG AANMELDINGEN

Kan vooraf voorspeld worden of een organisatie zijn doelen wel of niet kan en zal halen? Op grond waarvan kunnen daarover verwachtingen worden uitgesproken?

Spannende vragen, en wellicht ook wel gewetensvragen. En bovendien vragen die heel praktische betekenis kunnen hebben. Bijvoorbeeld voor goede doelen organisaties: voor donoren van goede doelen organisaties kan van groot belang zijn wat zij kunnen verwachten van hun donaties: gaat de donatie goed terecht komen? En de betekenis kan nog verder strekken, namelijk als dergelijke verwachtingen meespelen in certificering van organisaties.

Het Erasmus Centre for Strategic Philantropie (ECSP), in samenwerking met het Centraal Informatiepunt voor Goede Doelen (CIGD - Kennisbank Filantropie), ontwikkelde de Performance Prediction Scan (PPS). De PPS heeft als doel het inzichtelijk maken en verhogen van de positieve maatschappelijke impact van goede doelen organisaties, voor zowel deorganisaties als voor haar donateurs. Dit doel wordt bereikt door de ontwikkeling van een methodiek die bestaat uit een collectie van criteria, die ieder de kans dat een goede doelen organisatie een grote positieve maatschappelijke prestatie heeft, doet vergroten. Deze zijn gebaseerd op kennis en ervaringen uit de praktijk en de wetenschap'. (K. Liket, K. Maas en M. Klasen, Goed Doen, Beter Gedaan. Impact Proces Scan. Rotterdam Erasmus Centre for Strategic Philantropy).

In november 2011 publiceerde dagblad Trouw een ranglijst van goede doelen organisaties op grond van (een aantal criteria uit) de PPS. Deze publicatie gaf aanleiding tot een kritisch methodologisch commentaar in de krant  van 1 december 2011 Ruerd Ruben en Adri Kemps.

Op 13 november 2012 vindt een bijeenkomst plaats van het VIDE-Evaluatorennetwerk over de bovenstaande vragen, mede aan de hand van de PPS-methodiek, te bespreken. De bijeenkomst gaat over gebruikswaarde en over methodologie. Dr. Karen Maas, verbonden aan het ECSP en één van de ontwikkelaars van de PPS, zal uiteenzetten waarom en hoe het instrument is ontwikkeld en welke ethodologische keuzes daarin zijn gemaakt. Gevolgd door twee beschouwingen over aspecten van gebruikswaarde en van methodologie door:

•       Prof. dr. Ruerd Ruben, hoogleraar Effectiviteit van Ontwikkelingsbeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en directeur IOB (Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie, Ministerie van Buitenlanse Zaken)
•       Drs. Adri Kemps, directeur Centraal Bureau Fondsenwerving

De bijeenkomst wordt voorgezeten door mevr. drs. Corina den Broeder, hoofd van het Bureau Strategische Analyse, Inspectie der Rijksfinanciën, Ministerie van Financiën.

Het PPS-rapport is onder ander hier te vinden:
www.kennisbankfilantropie.nl/over-kennisbank-filantropie/databank

Datum: dinsdag 13 november 2012
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: Regardz The Globe te Den Haag (klik hier voor een routebeschrijving)
Aanmelding: voor 12 november a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Voorlopig) Programma:
15.00 - 15.10 uur Ontvangst
15.10 - 15.15 uur Welkom door dagvoorzitter Vide
15.15 - 15.20 uur Opening door dagvoorzitter Corina den Broeder, hoofd van het Bureau Strategische Analyse (Inspectie der Rijksfinanciën).
15.20 - 15.45 uur Inleiding: Dr. Karen Maas (Erasmus Centre of Strategic Philanthropy; ECSP)
15:45 - 16:05 uur reactie 1: Prof. Dr. Ruerd Ruben (directeur Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie)
16:05 - 16:25 uur reactie 2: drs. Adri Kemps (directeur Centraal Bureau Fondsenwerving)
16.25 - 17.15 uur Interactive zaaldiscussie
17.15 uur Afronding en aansluitend een borrel
17.30 uur Einde programma

 Locatie Regardz The Globe, Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.