Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst "Goed evalueerbaar beleid"

 

Bereikt beleid dat door de overheid wordt ingezet de resultaten die ervan verwacht worden? Om die vraag te kunnen beantwoorden is het nodig om beleid te evalueren op effectiviteit.

Een goede effectevaluatie uitvoeren blijkt echter in de praktijk vaak heel lastig. Een van de reden hiervoor is dat aan een aantal randvoorwaarden voor een goede effectevaluatie vaak niet voldaan wordt. Het is natuurlijk teleurstellend als blijkt dat je de effecten van beleid achteraf niet kunt aantonen.

Om hier wat aan te doen zijn bij een aantal ministeries initiatieven opgezet om deze randvoorwaarden wel van tevoren goed te regelen. Uit deze experimenten blijkt dat het met enige voorbereiding mogelijk is beleid zodanig vorm te geven dat het wel goed evalueerbaar is.
Deze inspirerende voorbeelden willen de initiatiefnemers graag met jullie delen.

Sprekers zijn Ted Reininga van de directie Kennis van het Ministerie van OCW en Thomas Dirkmaat van de directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van EL&I.

Datum: dinsdag 2 oktober 2012
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, 2514 ED Den Haag
Aanmelding: voor 28 september a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

(Voorlopig) Programma:
 15.00 - 15.10 uur Ontvangst
 15.10 - 15.15 uur Welkom en opening door dagvoorzitter Vide
 15.15 - 16.15 uur Inleider: Ted Reininga & Thomas Dirkmaat
 16.15 - 17.00 uur Interactive zaaldiscussie
 17.00 uur Afronding en aansluitend een borrel
 17.30 uur Einde programma 

 

 Toegangsprijs nvt
Organisator Vide
Locatie Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.