Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Effectiviteit van goede doelen organisaties

Deze bijeenkomst is verplaatst naar najaar 2012 wegens te weinig aanmeldingen

Effectiviteit van goede doelen organisaties: wat kun je hiervan meten, wat kan je erover zeggen en wat zou je erover kunnen voorspellen?Vide sponsort een bijeenkomst van het Evaluatorennetwerk hierover.

Het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy ontwikkelde in samenwerking met het Centraal Informatiepunt voor Goede Doelen de Performance Prediction Scan (PPS).

Doel van deze PPS is de impact van goede doelen organisaties inzichtelijk te maken en te verhogen. De PPS bestaat uit succescriteria voor kansrijke (prestaties van) goede doelen organisaties. In november 2011 publiceerde dagblad Trouw een ranglijst van deze organisaties op grond van (een aantal criteria uit) de PPS. Deze publicatie gaf aanleiding tot verschillende kritische reacties op de methodologie en gebruikswaarde van de PPS.

Op 5 juni vindt een bijeenkomst plaats van het Evaluatorennetwerk over de PPS waarin deze reacties tegen het licht worden gehouden.

Dr. Karen Maas, verbonden aan het ECSP en één van de ontwikkelaars van de PPS, zal uiteenzetten waarom en hoe het instrument is ontwikkeld en welke methodologische keuzes daarin zijn gemaakt. Vervolgens zal prof. dr. Ruerd Ruben, hoogleraar Effectiviteit van Ontwikkelingsbeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en directeur van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie de methodologische aspecten van commentaar voorzien, met aandacht voor mogelijke volgende stappen ter bepaling van maatschappelijke effectiviteit. Vervolgens zal drs. Adri Kemps, directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, ingaan op

gebruiksaspecten van de PPS en vergelijkbare instrumenten.

Mevrouw Corina den Broeder, hoofd van het Bureau Strategische Analyse van de Inspectie der Rijksfinanciën is middagvoorzitter.

Datum: dinsdag 5 juni 2012
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: The Globe, Den Haag
Aanmelding: voor 1 juni a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten
: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden


(Voorlopig) Programma:
15.00 - 15.10 uur Ontvangst
15.10 - 15.15 uur Welkom door Jeroen Kerseboom, vicevoorzitter Vide, sectormanager PPS-OCW bij de Algemene Rekenkamer
15.15 - 15.20 uur Opening door dagvoorzitter Corina den Broeder, hoofd van het Bureau Strategische Analyse (Inspectie der
Rijksfinanciën).  
15.20 - 15.45 uur Inleiding: Dr. Karen Maas (Erasmus Centre of Strategic Philanthropy; ECSP)
15:45 - 16:05 uur reactie 1: Prof. Dr. Ruerd Ruben (directeur Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie)
16:05 - 16:25 uur reactie 2: drs. Adri Kemps (directeur Centraal Bureau Fondsenwerving)
16.25 - 17.15 uur Interactive zaaldiscussie
17.15 uur Afronding en aansluitend een borrel
17.30 uur Einde programma

 

 Toegangsprijs nvt
Organisator Vide/Evaluatorennetwerk
Locatie The Globe, Den Haag
Wijze van aanmelden via mail aan secretariaat@videnet.nl
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.