Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Algemene Ledenvergadering Vide

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvinden op dinsdag 24 januari 2012 bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we kort terug kijken op hetgeen wat bereikt is in het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de plannen en de bijbehorende begroting voor het komende jaar.

Datum             : 24 januari 2012
Tijd                  : 15.30 tot 16.15 uur  (ontvangst vanaf 15.00 uur)
                         (hierna vervolgt het programma met de Vide Nieuwjaarsreceptie)
Locatie:           : Koninklijke Schouwburg, Den Haag (klik hier voor een routebeschrijving)

Agenda:


1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag Algemene Leden Vergadering van 25 januari 2011     Bijlage 1

3. Vide Financiën 2011
- Financiële verantwoording verslagjaar 2011      Bijlage 2

4. Vide jaarplan 2012         
- Jaarplan en begrotingsvoorstel 2012      Bijlage 3
- Plannen rond stimuleren wetenschappelijk onderzoek.    

5. Bestuurssamenstelling 2011
- Vervulling vacatures 2011
Mevrouw F. Damme (nVWA) als lid van het bestuur     
Mevrouw I.F. de Wolf (owinsp) als lid van het bestuur     

- Aftredend en niet herkiesbaar: 
De heer. B. Bulder (owinsp), lid van het bestuur.

- Vacature
Om het bestuur te complementeren roepen wij kandidaten uit een van de organisaties in het werkgebeid van de fysieke veiligheid op om zich kandidaat te stellen voor het bestuur van Vide.

6. Rondvraag en sluiting

Een week voorafgaand aan de vergadering zijn via de website de agenda en bijhorende stukken beschikbaar.
Als u zich op geeft voor de ALV, dan worden de stukken u per email toegestuurd.

U kunt zich voor de ALV aanmelden via het aanmeldingsformulier of via een email aan secretariaat@videnet.nl. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Na ontvangst van uw aanmelding zullen wij u een week van te voren de bevestiging alsmede de agenda, bijhorende stukken en een routebeschrijving toezenden.

 

 Locatie Koninklijke Schouwburg Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.