Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Bijeenkomst: "KVoT III’"

In 2001 en 2005 hebben de toenmalige kabinetten kaderstellende visies op toezicht uitgebracht. Deze twee visies hebben in de eerste plaats richting gegeven aan de ontwikkeling van het toezicht binnen het rijk. In de tweede plaats hebben zij ook zeker de externe beeldvorming ten aanzien van het rijkstoezicht beïnvloed, onder andere bij het parlement.

In het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst heeft het huidige kabinet voor 2012 de derde kaderstellende visie op toezicht aangekondigd, in de wandeling ‘KVoT III’. Intussen zijn verschillende groepen bezig met bouwstenen daarvoor. In het najaar zijn alle bouwstenen gereed en zal het ministerie van BZK met de eerste concepten komen. Han van den Broek (BZK) zal op 3 november a.s. graag in discussie gaan over de ideeën die er op dat moment over de KVoT III bestaan. De politieke besluitvorming erover is dan nog zeker niet afgerond.
 
Datum:           donderdag 3 november 2011
Tijdstip:         15.00 uur tot 17.30 uur 
Locatie:          Regardz The Globe te Den Haag (klik hier voor een routebeschrijving)
Aanmelding:  voor 1 november a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten:          aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

(Voorlopig) Programma:
15.00 - 15.10 uur    Ontvangst
15.10 - 15.15 uur    Welkom en opening door dagvoorzitter Vide
15.15 - 16.30 uur    Inleider: Han van den Broek
16.30 - 17.00 uur    Zaaldiscussie
17.00 uur                Afronding en aansluitend een borrel
17.30 uur                Einde programma 

Klik hier voor de presentatie van Han van den Broek

 

 Toegangsprijs gratis
Organisator Vide
Locatie Nog niet bekend
Primaire doelgroep Leden van Vide
Secundaire doelgroep Alle geintresserden in het onderwerp
Wijze van aanmelden Via email aan: secretariaat@videnet.nl
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.