Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

 1. Home
 2. Activiteiten
 3. Overzicht van activiteiten

Algemene ledenvergadering Vide

 

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering.
De vergadering zal voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvinden op dinsdag 25 januari 2011 in Nieuwspoort te Den Haag.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we kort terug kijken op hetgeen wat bereikt is in het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de plannen en de bijbehorende begroting voor het komende jaar.

Datum             : 25 januari 2011

Tijd                  : 15.30 tot 16.15 uur  (ontvangst vanaf 15.00 uur)
                           (hierna vervolgt het programma met de Vide nieuwjaarsreceptie)

Locatie:           : Nieuwspoort, Den Haag

Klik hier voor een routebeschrijving

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag Algemene Leden Vergadering van januari 2010                      Bijlage 1
 3. Vide Financiën 2010
  • Financiële verantwoording verslagjaar 2010                           Op te vragen bij het secretariaat
 4. Vide jaarplan 2011
  • Jaarplan en begrotingsvoorstel 2011                                       Bijlage 3
  • Plannen rond stimuleren wetenschappelijk onderzoek
 5. Bestuurssamenstelling 2011
  • Voordracht nieuwe voorzitter Vide
   • De heer J. de Ridder (RUG)                                       
  • Vervulling vacatures 2010
   • Mevrouw L. de Maat (NZa) als lid van het bestuur in functie van penningmeester                                                         
   • De heer P. van Dijk (AFM) als lid van het bestuur     
  • Aftredend en niet herkiesbaar
   • De heer P.A. de Lezenne Coulander (nVWA), lid van het bestuur
   • Mevrouw Y. van Setten, lid van het bestuur
  • Vacature
   • Om het bestuur te complementeren roepen wij kandidaten uit een van de organisatie in het werkgebied van de fysieke veiligheid op om zich kandidaat te stellen voor het bestuur van Vide
 6. Rondvraag en sluiting
   

Een week voorafgaand aan de vergadering zijn via de website de agenda en bijhorende stukken beschikbaar. 
Als u zich op geeft voor de ALV dan worden de stukken u per email toegestuurd. 

U kunt zich voor de ALV aanmelden via het aanmeldingsformulier of via een email aan secretariaat@videnet.nl. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Na ontvangst van uw aanmelding zullen wij u een week van te voren de bevestiging alsmede de agenda, bijhorende stukken en een routebeschrijving toezenden.

 

 

 

 

 

 Locatie Nieuwspoort te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.