Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Bijeenkomst: Zegeningen en zorgen van ICT bij controlerende organisatie

 Tijdens  deze bijeenkomst komen enkele mogelijkheden van ICT bij controlerende organistaties  kort aan de orde: ICT bij de risico inventarisatie, bij de optimalisatie van de back-office, bij het uitwisselen van gegevens tussen controlerende organisaties onderling, bij de inspecteur in het veld. Maar vooral zal worden stilgestaan bij ICT als informatiebron.

Welke gegevens uit externe systemen en het internet zijn beschikbaar en kunnen voor en bij de inspectie gebruikt worden? Welke geavanceerde zoek- en analyse mogelijkheden zijn er? Hoe kom je erachter dat deze bronnen beschikbaar en nuttig kunnen zijn?  Biedt ICT de inspecteur louter zegeningen, of zijn er ook zorgen? Welke do’s en dont’s kunnen we tot ons nemen? En tot waar kunnen we gaan, of komt de privacy teveel in het geding?
 
Uw inleiders deze middag zijn Tony Koeleman en Marco Leeuwerink

Tonny Koeleman is in 1988 afgestudeerd als informaticus aan de TU Delft. Sindsdien is hij als adviseur werkzaam op de snijvlakken van organisatie, proces en ICT. Tony is partner bij Mission Matters. Mission Matters heeft zich als organisatie adviesbureau sinds 2003 gespecialiseerd in optimalisatie- en reorganisatievraagstukken bij private en publieke controlerende organisaties. De afgelopen jaren zijn door Mission Matters vele ICT toepassingen voor controlerende organisaties geëvalueerd en geïmplementeerd. Deze ervaring delen wij graag met VIDE-leden.

Marco Leeuwerink is senior communicatieadviseur bij Politie Hollands Midden. In die functie houdt hij zich onder meer bezig met externe communicatie van het korps. Hiervoor was Marco Leeuwerink onder meer werkzaam bij New Law Facilities, het College bescherming persoonsgegevens en Ormit. Zijn grootste passie in het werk op dit moment is het inpassen van social media in zijn dagelijkse werk.

Marco geeft een korte inleiding geven op social media en gaat vervolgens dieper in hoe de politie het inzet ter (in)directe ondersteuning van de hoofdtake: toezicht, handhaving en opsporing. Uiteraard komt daar ook de community www.politie20.nl ter sprake. 

Graag nodigen wij u uit om over bovenstaande vragen in gesprek te gaan tijdens de Videbijeenkomst op

Datum:           dinsdag 23 november 2010
Tijdstip:         15.00 uur tot 17.00 uur (wordt afgesloten met een borrel)
Locatie:          dr. Lelykade 12a, 2583CM Den Haag (Scheveningen).  Routebeschrijving
Aanmelding: voor 20 november a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten:          aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Programma:
15.00 - 15.10 uur    Ontvangst
15.10 - 15.15 uur    Welkom en opening door dagvoorzitter Vide
15.15 - 15.40 uur    Inleider: Tonny Koeleman (ICT systemen bij toezichthoudende organisaties
                                 en waarvoor worden ze gebruikt)
15.40 - 16.30 uur    Inleider: Marco Leeuwerink (Internet en social Media als instrument bij toezicht en handhaving)
16.30 - 17.00 uur    Zaaldiscussie
17.00 uur                Afronding en aansluitend een borrel
17.30 uur                Einde programma

 

 

 Toegangsprijs gratis
Organisator Vide
Locatie Den Haag
Primaire doelgroep Leden van Vide
Secundaire doelgroep Alle geintresserden in het onderwerp
Wijze van aanmelden Via email aan: secretariaat@videnet.nl
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.