Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Congres: Het toezicht en Wetenschap (dag 2)

Dag 2 congres Toezicht en Wetenschap

Over toezicht, verantwoordelijkheden en afscheid nemen
Toezichthouders hebben een grote verantwoordelijkheid. Wanneer toezichthouders hun werk goed doen, worden rampen voorkomen en wordt de veiligheid,  of in ieder geval het gevoel van veiligheid, vergroot. De burger wil hier graag op vertrouwen. Maar kan de burger zich door toezichthouders beschermd voelen?  Mr. Arthur Docters van Leeuwen gaf tijdens dag 2 van het congres ‘Toezicht en Wetenschap’ antwoord op deze vraag.
“Ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de bungeejumper of bij degene die de kwaliteit van het bungeejumpkoord controleert?” Mr. Docters van Leeuwen gaf toe dat  de beschuldigende vinger al snel naar de toezichthouder wijst. “Maar wat mag de burger verwachten van de toezichthouder?” 

Verhouding toezichthouder en burger
Volgens mr. Docters van Leeuwen is de deskundigheid van de toezichthouder essentieel. “Daarbij hoort ook dat we moeten leren van klachten en dat we, zoals ik dat noem, ‘de poort van gevoel’ niet moeten schuwen. Het gevoel is op dit moment namelijk maatschappelijk het meest prominent. De toezichthouder moet meer ‘naast’ de burger staan.” Ook adviseerde Docters van Leeuwen de aanwezigen om zichtbaar te handelen.
Maar boven alle wetten, regels en fatsoensnormen waar een toezichthouder zich aan dient te houden staat ‘het algemene belang’. “Het algemene belang staat altijd boven het individuele belang.”

Thematische sessies
Ook in de themasessies werd gesproken over toezicht in het algemene belang versus toezicht gericht op individueel belang. Daarnaast gaat het Europese belang steeds meer gelden. Ook werd ingezoomd op handhaving in de afvalbranche en handhaving door de Inspectie Verkeer en Waterstaat en werd er gediscussieerd over de vraag wat er zou gebeuren als certificaten zouden worden afgeschaft.

Discussie: wat leren we van toezicht
De plenaire paneldiscussie bood spraakmakende mensen uit de wereld van het toezicht, de wetenschap en het bedrijfsleven de gelegenheid hun licht te laten schijnen op de vraag ‘Wat leren we van toezicht?’ Gespreksleider prof. mr. dr. Hans de Bruijn gaf aan dat toezichthouders zich in een trilemma bevinden. “We beschikken over beperkte capaciteit, toch liggen er hoge verwachtingen en moeten de kosten laag blijven. Een lastig parket.” Eén van de uitkomsten van de discussie was dat het kennisniveau van de toezichthouder vaak maatgevend is voor de gezaghebbendheid. Verder gaf een vertegenwoordigster van Shell Nederland aan dat verschillende toezichthouders soms controleren op (ongeveer) dezelfde punten. “Zonde van uw en mijn tijd.”

Afscheid
Als een soort ‘grande finale’ van het congres werd op gepaste wijze afscheid genomen van een bijzondere persoonlijkheid. Een kritisch betrokken wetenschapper, een bevlogen docent en een bruggenbouwer; prof. dr. Ferdinand Mertens nam afscheid als hoogleraar van de Technische Universiteit Delft. Zijn afscheidsrede stond in het teken van zijn boek ‘Inspecteren, toezicht door inspecties’ dat onlangs is verschenen bij Sdu Uitgevers. Het eerste exemplaar van dit boek werd deze middag aangeboden aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de raad waar Ferdinand Mertens sinds 2005 lid van is. 

Mr. Van Vollenhoven onderstreepte in zijn dankwoord het belang van toezicht. “Goed toezicht is van groot belang. We moeten onze verantwoordelijkheden uiteen zetten zodat we weten op welke onderdelen we toezicht kunnen houden. Met of zonder Ferdinand Mertens.”

De organisatie van het congres Toezicht en Wetenschap, een samenwerking tussen Vide en de TU Delft, kijkt terug op twee zeer geslaagde dagen. Tot slot willen zij van de gelegenheid gebruik maken om alle sprekers te danken voor hun bijdrage aan het succes van dit congres.

 

Hier treft u meer informatie, materiaal en foto's aan van het congres. 


Amerikaanse toezicht goeroe, Malcolm Sparrow,  spreekt in Delft!

Toezicht en wetenschap slaan handen ineen op uniek congres

Toezicht is een professionele discipline dat zich beweegt in het spanningsveld van maatschappelijke wensen, politieke beperkingen en professionele mogelijkheden. Op initiatief van de TU Delft en de beroepsvereniging van toezichthouders (VIDE) wordt op 21 en 22 juni tijdens het congres 'Toezicht en Wetenschap, wisselwerking en stand van zaken' een dialoog tot stand gebracht tussen wetenschap en praktijk en tussen kennis en kunde.

"Het overheidstoezicht heeft het moeilijk en het is al enkele jaren in het defensief", zegt prof. dr. Ferdinand Mertens, hoogleraar toezicht aan de TU Delft. "Het moet minder, goedkoper en liefst ook door 'anderen' worden uitgevoerd. Als er iets gebeurt dat ongewenst is, wordt het toezicht direct (mede) verantwoordelijk gehouden en ontstaat er onbehagen over dit toezicht. Het congres beoogt een dialoog met de toezichtpraktijk en het toezichtbeleid".

Mertens kent de praktijk van het toezicht van binnenuit en heeft grote bijdragen geleverd aan de wetenschappelijke bestudering van het toezicht. "Vide is dan ook verheugd dat dit congres tot stand is gekomen in een samenwerking tussen de leerstoel van Mertens en de beroepsvereniging", aldus Vide-voorzitter prof. dr. Ko de Ridder.

Vide wil bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij. De faculteit TBM, onderdeel van de TU Delft, doet onderzoek naar complexe maatschappelijke vraagstukken, waaronder het toezicht en de werking daarvan.

Het unieke congres waarin toezicht en wetenschap elkaar ontmoeten mag rekenen op bijdragen van vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland. De key-note speech zal de eerste dag worden gehouden door prof. Malcolm Sparrow van de Harvard John F. Kennedy School of Government uit de Verenigde Staten. Daarna kunnen bezoekers een van de vier themasessies bijwonen:

De professionalisering van het toezicht en de toezichthouder: wat is goed toezicht? door prof. mr. dr. Annetje Ottow, Universiteit Utrecht, OPTA; De structuur en organisatie van het toezicht: de spanning tussen politiek en expertise door dr. Kutsal Yesilkagit, Universiteit Utrecht; Toezicht, kennis en beleid: een spanningsvolle relatie? door prof. dr. Cor van Montfort, Universiteit van Tilburg, Algemene Rekenkamer; Vertrouwen in toezicht door dr. ir. Frédérique Six MBA, Vrije Universiteit Amsterdam.

Op de tweede dag van het congres zal de key-note speech worden verzorgd door mr. Arthur Docters van Leeuwen (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) en is er een keuze uit drie themasessies:

Het sluitstuk van toezicht: handhaving & beïnvloeding door prof. dr. Heinrich Winter, Rijksuniversiteit Groningen en dr. Judith van Erp, Erasmus Universiteit; Bijdragen van toezicht in het oplossen van problemen: verwachtingen en effecten door prof. dr. Paul Robben, Erasmus Universiteit, IGZ; De internationale vervlechting van het toezicht: de rol van Europese agentschappen en andere internationale instituties door prof. dr. Annetje Ottow en dr. Kutsal Yesilkagit, Universiteit Utrecht.

Ter gelegenheid van zijn afscheid aan de TU Delft zal de laatste plenaire sessie worden verzorgd door prof. dr. Ferdinand Mertens en heeft als titel "Vakmanschap en toezicht, de duivelskring van professionalisering".

Via de website www.toezichtenwetenschap.nl wordt u op de hoogte gehouden van de voorbereidingen, het definitieve programma en kunt u zich aanmelden. 

 


Het overheidstoezicht heeft het moeilijk en het is al enkele jaren in het defensief.  Het moet minder, goedkoper en liefst ook door ‘anderen’ worden uitgevoerd. Als er iets gebeurt dat ongewenst is wordt het toezicht direct (mede) verantwoordelijk gehouden. Vaak is dan  de roep om meer toezicht te beluisteren, zonder te weten hoe en wat van dat toezicht. Dit onbehagen met het toezicht vraagt om een verdieping: wat zijn de achterliggende oorzaken voor het onbehagen en wat kunnen toezichthouders er zelf aan doen? Het is deze fundamentele problematiek die onder het actuele toezichtdebat schuil gaat en op het congres proberen we die in verschillende sessies en bijeenkomsten op het spoor te komen. We doen dat door wetenschappers uit te nodigen zich uit te spreken en te laten zien wat zij kunnen bijdragen aan het ‘verbeteren’ van het toezicht – of het denken er over – waardoor een passende ontwikkeling bevorderd kan worden. In een dialoog met de toezichtpraktijk en toezichtbeleid beoogt het congres inzichten te delen en wetenschappers vraagstellingen te suggereren waaraan zij door hun werk kunnen bijdragen. Voldoende redenen voor U om er bij te willen zijn!Organisator TU Delft & Vide
Locatie TU Delft
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.