Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Congres: Het toezicht en Wetenschap (dag 1)

Dag 1 congres Toezicht en Wetenschap

Over toezicht, handhaving en problemen oplossen

Ruim 250 gasten vonden dinsdag 21 juni de weg naar het IO gebouw van de TU Delft. Vertegenwoordigers van onder andere Inspectiediensten van de Rijksoverheid, de Algemene Rekenkamer, gemeenten en provincies, werden door toezichtexperts geïnformeerd over ‘het aanpakken van problemen’ en konden klankborden met vakgenoten. De eerste dag van het tweedaagse congres ‘Toezicht en Wetenschap’ was een succes.

Volgens dr. Ferdinand Mertens, initiatiefnemer van het congres, staat het toezicht stevig ter discussie. De hoge opkomst van vandaag onderstreepte dat. De key-note spreker van deze dag, professor Malcolm K. Sparrow, hoogleraar ‘Practice of Public Management’, verbond een andere conclusie aan de hoge opkomst: “Hieruit blijkt dat toezichthouders in Nederland toezicht en handhaving zeer serieus nemen.”


Accent op oplossen van de problemen

Professor Sparrow, schrijver van het boek ‘The Regulatory Craft’, waarschuwde de aanwezigen voor een valkuil waar hij toezichthouders overal ter wereld in ziet stappen. “Analyseer het probleem voor je je stort op oplossingen en handhaving! Zorg dat een probleem eerst wordt ontrafeld tot concrete, behapbare, kleine problemen en risico’s. Bekijk dan welke problemen door welke toezichtorganisatie moet worden aangepakt en ga vervolgens prioriteren, keuzes maken en uiteindelijk organisaties daar naar inrichten.”
Verder legde Sparrow uit wat het betekent om een ‘bridger’ te zijn. “Leg een brug tussen theorie en ideeën enerzijds en praktijk anderzijds. Maar leg ook bruggen naar andere toezichthouders en instanties die kunnen bijdragen in de uiteindelijke oplossing van een probleem.”


Thematische sessies
Na een korte pauze begaven de aanwezigen zich naar de collegezalen van de TU Delft. Sprekers gingen in op vraagstukken als ‘Wat is goed toezicht?’, Welke autonomie hebben toezichthouders?’ en ‘Luisteren beleidsmakers naar de signalen die toezichthouders en inspecties afgeven?’ Verder werd de definitie van toezicht aan de kaak gesteld en werd er vastgesteld dat herkenning en erkenning vanuit het veld een belangrijke voorwaarde is voor effectief toezicht. 


Toezichthouders en media
In de interactieve avondsessie ging hoogleraar dr. Mark van Twist, samen met drie deskundigen, in op het vraagstuk:  is media-aandacht een kans of een bedreiging? Bij aanvang van de sessie zag 95% van de aanwezigen aandacht van de media als een kans, een manier om je professionaliteit te tonen. De sprekers lieten vervolgens diverse voorbeelden zien waarbij door middel van ‘framing’ de toezichthouder flink voor het blok werd gezet. “Wees je ervan bewust dat de media bij voorbaat heeft bedacht hoe ze je willen neerzetten. Blijf professioneel, blijf bij het verhaal waar je voor staat.”

Met deze boodschap keerden de bezoekers huiswaarts om morgen weer terug te keren voor dag twee van het congres Toezicht en Wetenschap.


Hier treft u meer informatie, materiaal en foto's aan van het congres. 


Amerikaanse toezicht goeroe, Malcolm Sparrow,  spreekt in Delft!

Toezicht en wetenschap slaan handen ineen op uniek congres

Toezicht is een professionele discipline dat zich beweegt in het spanningsveld van maatschappelijke wensen, politieke beperkingen en professionele mogelijkheden. Op initiatief van de TU Delft en de beroepsvereniging van toezichthouders (VIDE) wordt op 21 en 22 juni tijdens het congres 'Toezicht en Wetenschap, wisselwerking en stand van zaken' een dialoog tot stand gebracht tussen wetenschap en praktijk en tussen kennis en kunde.

"Het overheidstoezicht heeft het moeilijk en het is al enkele jaren in het defensief", zegt prof. dr. Ferdinand Mertens, hoogleraar toezicht aan de TU Delft. "Het moet minder, goedkoper en liefst ook door 'anderen' worden uitgevoerd. Als er iets gebeurt dat ongewenst is, wordt het toezicht direct (mede) verantwoordelijk gehouden en ontstaat er onbehagen over dit toezicht. Het congres beoogt een dialoog met de toezichtpraktijk en het toezichtbeleid".

Mertens kent de praktijk van het toezicht van binnenuit en heeft grote bijdragen geleverd aan de wetenschappelijke bestudering van het toezicht. "Vide is dan ook verheugd dat dit congres tot stand is gekomen in een samenwerking tussen de leerstoel van Mertens en de beroepsvereniging", aldus Vide-voorzitter prof. dr. Ko de Ridder.

Vide wil bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij. De faculteit TBM, onderdeel van de TU Delft, doet onderzoek naar complexe maatschappelijke vraagstukken, waaronder het toezicht en de werking daarvan.

Het unieke congres waarin toezicht en wetenschap elkaar ontmoeten mag rekenen op bijdragen van vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland. De key-note speech zal de eerste dag worden gehouden door prof. Malcolm Sparrow van de Harvard John F. Kennedy School of Government uit de Verenigde Staten. Daarna kunnen bezoekers een van de vier themasessies bijwonen:

De professionalisering van het toezicht en de toezichthouder: wat is goed toezicht? door prof. mr. dr. Annetje Ottow, Universiteit Utrecht, OPTA; De structuur en organisatie van het toezicht: de spanning tussen politiek en expertise door dr. Kutsal Yesilkagit, Universiteit Utrecht; Toezicht, kennis en beleid: een spanningsvolle relatie? door prof. dr. Cor van Montfort, Universiteit van Tilburg, Algemene Rekenkamer; Vertrouwen in toezicht door dr. ir. Frédérique Six MBA, Vrije Universiteit Amsterdam.

Op de tweede dag van het congres zal de key-note speech worden verzorgd door mr. Arthur Docters van Leeuwen (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) en is er een keuze uit drie themasessies:

Het sluitstuk van toezicht: handhaving & beïnvloeding door prof. dr. Heinrich Winter, Rijksuniversiteit Groningen en dr. Judith van Erp, Erasmus Universiteit; Bijdragen van toezicht in het oplossen van problemen: verwachtingen en effecten door prof. dr. Paul Robben, Erasmus Universiteit, IGZ; De internationale vervlechting van het toezicht: de rol van Europese agentschappen en andere internationale instituties door prof. dr. Annetje Ottow en dr. Kutsal Yesilkagit, Universiteit Utrecht.

Ter gelegenheid van zijn afscheid aan de TU Delft zal de laatste plenaire sessie worden verzorgd door prof. dr. Ferdinand Mertens en heeft als titel "Vakmanschap en toezicht, de duivelskring van professionalisering".

Via de website www.toezichtenwetenschap.nl wordt u op de hoogte gehouden van de voorbereidingen, het definitieve programma en kunt u zich aanmelden. 

 


 

Toezicht is een kunde, een professionele discipline die zich ontwikkelt op het snijvlak van weloverwogen uitoefening van het vak en wetenschappelijke reflectie over het vak.
De beroepsvereniging Vide is opgericht om juist deze wisselwerking te organiseren door onderlinge uitwisseling van ervaringen en door debatten met wetenschappelijke onderzoekers. Toezicht is een professie die zich beweegt in het spanningsveld van maatschappelijke wensen, politieke beperkingen en professionele mogelijkheden. Ook dat spanningsveld wil Vide aan de orde stellen, zowel ter oriëntatie van de leden als om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Zonder overdrijving kan Ferdinand Mertens aangemerkt worden als de nestor van de toezichtskunde. Hij kent de praktijk van het toezicht van binnenuit als geen ander. Tegelijkertijd heeft hij grote verdiensten bij de wetenschappelijke bestudering van het toezicht. Vide is dan ook verheugd dat dit congres tot stand is gekomen in een samenwerking tussen de leerstoel van Mertens en de beroepsvereniging. De dialoog tussen wetenschap en praktijk, tussen kennis en kunde, kon niet beter gestalte krijgen.

 

 Organisator TU Delft & Vide
Locatie TU Delft
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.