Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Financieel (gedrags)toezicht: meer nadruk op tweedelijns toezicht (systeemtoezicht)

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de bijeenkomst "Financieel (gedrags)toezicht: meer nadruk op tweedelijns toezicht  (systeemtoezicht)" op dinsdag 25 mei 2010 van en voor mensen uit de wetgevingswereld, de inspecties en andere toezichthoudende organisaties.

Toezicht op financiële ondernemingen is alleen effectief indien binnen de onderneming een eigen verantwoordelijkheid wordt ontwikkeld voor het dienen van publieke belangen, waaronder die van de klanten.
In een dynamische financiële markt worden steeds nieuwe producten ontwikkeld, zodat toezicht aan de hand van gedetailleerde regels steeds achter de ontwikkelingen aanloopt. Het is daarom noodzakelijk dat binnen financiële ondernemingen een structuur wordt ontwikkeld die het publieke belang, inclusief het klantenbelang, internaliseert. Dan kan binnen de onderneming een eigen verantwoordelijkheid worden genomen voor dat belang, en kan het toezicht als tweedelijnstoezicht of als systeemtoezicht daarop aansluiten.

Voor de private bank of verzekeraar betekent dit dat naast de winstdoelstelling het dienen van andere belangen een plaats moet krijgen in de structuur van de onderneming. Dit moet tot uitdrukking komen in de zeggenschapsstructuur – de zeggenschap van aandeelhouders moet beperkt zijn en andere belangen moeten een plaats krijgen – en doorwerken in de prikkels binnen de organisatie.
Het toezicht moet hierop aansluiten, en zich vooral richten op de vraag of het publieke belang een voldoende plaats heeft gekregen, en doorwerkt in de systemen die zijn opgezet om dat belang te dienen. Zo moet bijvoorbeeld het nakomen van de zorgplicht jegens klanten moet eenvoudig controleerbaar zijn, het stelsel van klachtafhandeling moet klantvriendelijke zijn en terugkoppelen naar de kwaliteit van de producten. De leiding van de onderneming moet mede sturen op het behartigen van het publieke belang. 

Datum:               dinsdag 25 mei 2010 
Tijdstip:             15.00 uur tot 17.30 uur (wordt afgesloten met een borrel tot 18.00 uur)
Locatie:             Regardz Meeting Center The Globe Den Haag     
Aanmelding:    voor 17 mei a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten:             aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Programma:
15.00 - 15.15 uur    welkom en opening
15.15 - 16.00 uur    presentatie door mr. A.H. Scheltema en prof. mr. M. Scheltema
16.00 - 16.45 uur    zaaldiscussie
16.45 uur                afronding en borrel
17.30 uur                einde programma

Wij hopen u op dinsdag 25 mei a.s. te mogen begroeten.


 

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.