Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Bijeenkomst: "Toezicht geïnspecteerd" Een onderzoek naar interinspecteursvariatie.

"Toezicht geïnspecteerd"
Een onderzoek naar interinspecteursvariatie.
Saskia Tuijn, IGZ. 

Van de effecten van toezicht is lang niet iedereen in even grote mate overtuigd. Wetenschappelijk onderzoek over de effecten van toezicht zijn veelal gericht op handhavingseffecten en handhavingsstijlen. Onderzoek naar de kwaliteit van instrumenten in het toezicht en naar oordelen in het toezicht zijn nog beperkt. Betrouwbare en valide oordelen zijn in het toezicht van belang. Niet alleen om het gezag en autoriteit van de toezichthouder te behouden, maar ook om verantwoording over besluiten in het toezicht te kunnen verantwoorden. Het kan ten slotte lastig zijn voor een toezichthouder om uit te leggen waarom gelijke situaties verschillend worden beoordeeld.

In het onderzoek naar interinspecteursvariatie bij de IGZ worden de oordelen die in het toezicht worden gegeven en de instrumenten die daarbij gebruikt worden, geanalyseerd. De kennis die het onderzoek oplevert, wordt gebruikt om het toezicht door IGZ verder te professionaliseren. Maar niet alleen is deze kennis voor IGZ relevant: de betrouwbare en valide oordelen zijn ten slotte ook voor andere toezichthouders van belang.

Datum:               dinsdag 30 maart  2010 
Tijdstip:             15.00 uur tot 17.00 uur
(wordt afgesloten met een borrel tot 17.30 uur)
Locatie:              Regardz Meeting Center La Vie Utrecht
Aanmelding:
     voor 25 maart a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten:              aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Programma:
15.00 - 15.10 uur   Ontvangst
15.10 - 15.15 uur    Welkom en opening
15.15 - 16.00 uur    Presentatie 
16.00 - 16.15 uur    Pauze
16.15 - 16.45 uur    Zaaldiscussie
16.45 uur                Afronding en aansluitend een borrel
17.30 uur                Einde programma

Wij hopen u op 30 maart a.s. te mogen begroeten.


 Locatie omgeving Utrecht
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.