Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Nieuwjaarsbijeenkomst

 

Geacht Vide-lid,

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van Vide. De bijeenkomst zal na de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden op woensdag 20 januari 2010 in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag.  (routebeschrijving Koninklijke Schouwburg)

Prof. dr. F.L. (Frans) Leeuw, voorzitter Vide, opent om 16.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur) de nieuwjaarsbijeenkomst en zal de Vide Publicatieprijs uitreiken.

Aansluitend zal de heer dr. ir. Harry Paul MPA, de nieuwjaarslezing "Ontwikkelingen bij de Overheid en de positie van het Toezicht" houden.  

Dr. ir. Harry Paul, gepromoveerd wetenschapper, is sinds een jaar de hoogste leidinggevende van de VROM-Inspectie. Sinds een jaar is hij ook voorzitter van de Inspectieraad, het overleg van de gezamenlijke rijksinspecties. De Inspectieraad geeft de koers aan van het toezicht. En daarmee ook de manier waarop inspecteurs hun werk moeten doen. Ook is Paul voorzitter van het Ambtelijk Overleg Milieu (ALOM), het overlegplatform tussen rijk, gemeenten, waterschappen, politie en OM.

Vanaf 17.30 uur is er ruimte voor gesprek en ontmoeting tijdens de Nieuwjaarsreceptie.


Wij ontmoeten u graag op 20 januari a.s.

U kunt zich aanmelden via een email aan secretariaat@videnet.nl. Aan deze bijeenkomst, voor institutionele- en individuele leden van Vide, zijn geen kosten verbonden. Na ontvangst van uw aanmelding zullen wij u de bevestiging toezenden.

Graag tot ziens op 20 januari 2010!

Hartelijke groet,
Namens het bestuur van Vide,

Frans Leeuw
Voorzitter


 

 Locatie Koninklijke Schouwburg Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.