Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Selectief toezicht en vertrouwen

Studiemiddag 3 december
Selectief toezicht en vertrouwen
Een gezamenlijk initiatief van de Inspectieraad 
en
de Algemene Rekenkamer

 Op donderdagmiddag 3 december 2009 organiseren de Inspectieraad en de Algemene Rekenkamer de tweede studiemiddag over selectief toezicht in relatie tot vertrouwen. De studiemiddag is bedoeld voor medewerkers van inspecties, de Algemene Rekenkamer en andere toezichthoudende organisaties die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Doelstelling van de studiemiddag is tot tips te komen hoe selectief toezicht te combineren met het uitgangspunt vertrouwen.
Selectief toezicht, omdat dat een van de principes uit de Kaderstellende Visie op Toezicht is. Vertrouwen als basis van toezicht, omdat dat een van de doelstellingen van het programma Vernieuwing Toezicht is. Hoe verhouden selectief toezicht en vertrouwen zich tot elkaar? Kunnen en mogen inspecties vertrouwen wel als uitgangspunt nemen? Kan de toezichthouder er op vertrouwen dat goed nalevende bedrijven ook goede nalevers blijven, en zo ja, hoe dan? Welke waarborgen zijn daarvoor nodig?
 
Programma studiemiddag

 

12.00 - 13.00
Ontvangst met lunch
 
13.00 - 13.10
 
Welkom door Rob Velders (Interim-management & Consultancy), dagvoorzitter
13.10 - 13.30
Inleiding door Harry Paul (voorzitter Inspectieraad en inspecteur-generaal VROM-Inspectie) over hoe rijksinspecties selectief toezicht houden en of het begrip vertrouwen daarbij (g)een rol speelt
13.30 - 13.50
Inleiding door Cor van Montfort (sectormanager publiek-private sector Algemene Rekenkamer en bijzonder hoogleraar goed bestuur publiek-private arrangementen Universiteit van Tilburg) over de visie van de AR op selectief toezicht
13.50 - 14.30
Kritische reactie van Ko de Ridder (hoogleraar bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen) en discussie
14.30 – 14.45
Pauze
 
14.45 - 15.30
Workshops: deelnemers vormen jury’s om tot een oordeel te komen over toepassing van selectief toezicht
15.30 - 16.00
Terugkoppeling uit de workshops
 
16.00 - 17.00
Borrel
 
 
Datum:           donderdag 3 december 2009 
Tijdstip:           
12.00 uur tot 17.00 uur (inclusief lunch en borrel)
Locatie:          
Rijksacademie voor Financiën en Economie, Zeestraat 86-90 te Den Haag
Aanmelding:  
vóór 26 november a.s. via een e-mail aan wim.klever@inspectieraad.nl (geef
                        bij aanmelding s.v.p. uw naam en organisatie op)
Kosten:          aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
 


Locatie Rijksacademie voor Financiën en Economie
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.