Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Symposium Handhaving en toezicht: een kwestie van effectief beïnvloeden

Vooraankondiging

Symposium Handhaving en toezicht: een kwestie van effectief beïnvloeden
5 november 2009, De Fabrique te Utrecht
 
De werkgroepen Handhaving en gedrag en Effecten van toezicht nodigen u graag uit voor dit symposium op 5 november 2009 in De Fabrique te Utrecht. Deze dag draait om onderzoeken over effectmeting en gedragsbeïnvloeding op het gebied van handhaving en toezicht. Bovendien komt ook het samenspel tussen wetenschap en praktijk aan de orde. Het symposium is bedoeld voor inspecteurs, handhavers (vooral op rijksniveau), beleidsontwikkelaars, wetgevingsjuristen en wetenschappers met belangstelling voor dit onderwerp. 
Deelname is gratis.
 
Het voorlopig programma is als volgt:
10.00   Opening
10.15   Frans Janssens 
            Een presentatie over de rol van effectmeting in de verbetering van toezicht
11.15   Ko de Ridder en Heinrich Winter
            Een presentatie over de programmeringsstudie: een onderzoek naar methoden en best practices 
            die gebruikt kunnen worden om effecten aan te tonen 
12.15   Lunch
13.15   Presentatie op het gebied van gedragsbeïnvloeding en naleving
13.45   Workshopronde 1
14.45   Workshopronde 2
15.45   Presentatie van Rob van Dorp en Jan Schippers over het gebruik van wetenschappelijke inzichten in de praktijk
16.30   Afsluiting
17.00   Borrel
 
In twee rondes worden verschillende workshops aangeboden over diverse onderwerpen. De volgende sprekers en 
workshops liggen al vast: 

·    Jeroen van der Heijden - Betrekken van private partijen bij handhaving in bouwsector
·    Guido Suurmond - Economische analyse van handhaving brandveiligheid in horeca
·    Frank Willemsen - Programmeringsstudie: gedragsmechanismen
·    Sjoerd Goslinga - Effectmeting bij de Belastingdienst             
·    Bert Pol - Effectmeting van (overheids)communicatie
 
Vanaf eind september zal naar verwachting het programma definitief zijn. 
U kunt zich aanmelden via de volgende link: www.justitie.nl/handhavingentoezicht.Locatie De Fabrique te Utrecht
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.