Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Congres NVRR "Uitzicht op toezicht"

Openheid, transparantie en verantwoording zijn op dit moment, meer dan ooit belangrijke onderwerpen, zeker ook bij gemeenten en provincies. Als thema voor het jaarlijkse  NVRR-jaarcongres hebben we dan ook gekozen voor het thema; Uitzicht op toezicht.
Waarbij het verschillend “uitzicht” op toezicht in belangrijke mate wordt bepaald door de rol die men vervult. Wordt het toezicht ondergaan of wordt het uitgeoefend?

We hebben voor u een uitgebalanceerd dagprogramma samengesteld waarbij in zowel plenaire als  parallelsessies verschillende aspecten van toezicht worden belicht. Uiteraard om u, als lokale rekenkamer, te ondersteunen in het nog scherper en onomstreden presenteren van onderzoeksresultaten waar uw gemeente of provincie daadwerkelijk iets mee kan.
Maar bovenal willen we u prikkelen en inspireren om ook eens uw uitzicht te veranderen. Ga eens als toezichthouder in de schoenen van degene staan op wie toezicht wordt uitgeoefend en visa versa. Ziet u verbeterkansen? Welke vormen van toezicht zijn effectief? Welke vormen van toezicht zijn onderdeel van nutteloos bureaucratisch handelen?
We rekenen op uw inbreng! 

Verdere informatie >>

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.