Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Klantgericht Handhaven

Klantgericht Handhaven

Donderdagmiddag 23 april 2009 organiseert UWV het seminar ‘Klantgericht Handhaven’

Wilt u weten...

Of u handhaving kunt inzetten als loyalty instrument?
Of u handhaving onderdeel kunt maken van een klantgerichte strategie?
Of klantgericht handhaven voordelen heeft voor de klant?
Welke innovaties er zijn op het gebied van klantsegmentatie?

Luidt uw antwoord op één van deze vragen ja en wilt u deelnemen aan innovatieve, inspirerende sessies samen met
andere handhavingprofessionals uit de publieke én private sector? Reserveert u dan donderdagmiddag 23 april 2009
in uw agenda! Op deze middag organiseert UWV in het Holiday Inn te Leiden het seminar ‘Klantgericht Handhaven’.
Handhavers komen bij elkaar om inspiratie op te doen en klantgericht handhaven verder in de eigen organisatie uit te
dragen. Tevens is er ruim de gelegenheid om kennis uit te wisselen en te netwerken.

We hebben gerenommeerde sprekers waaronder Gerard Wolfs (vice president marketing research Robeco Direct) en
prof. dr. Ed Peelen (ICSB Marketing & Strategie/Nyenrode Business Universiteit). Daarnaast zijn er interessante
workshops die uw blik op de klant blijvend gaan veranderen. Deelnemende partijen zijn de Belastingdienst, SIOD,
TNS-NIPO, IND, SPSS en het Engelse JobCentrePlus.
Bovendien hebben we aan het einde een bijzondere act die u niet snel zult vergeten. We starten de middag om 12.00
met een lunch. Het officiële programma begint om 12.45 en eindigt om 17.00 met een borrel.

Per workshop kan een maximaal aantal personen deelnemen. Hierbij geldt dat degenen die zich het eerste aanmelden
de eerste keuze hebben. Wacht dus niet te lang met aanmelden en doet u dit in ieder geval vóór 20 april a.s. 

Geinteresseerden kunnen zich tot 16 april aanmelden door een email te versturen met naam, functie en organisatie naar: klantgerichthandhaven@adviesdesk.net.  Na uw aanmelding ontvangt u de bevestiging met het programma en een routebeschrijving.

Graag ontmoeten wij u op 23 april a.s.!

Ben Rolloos
Directeur Handhaving


Klantgericht Handhaven - Workshops

Regie door segmentatie [Belastingdienst]
De Belastingdienst heeft ruime ervaring met klantsegmentatie. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld vertellen
Sjoerd Goslinga & Gerrie Corino over de geregisseerde inzet van handhaving op basis van segmentatie. Wat vergt het
van een organisatie, en wat leert het een organisatie.

Intelligent handhaven [JobCentrePlus, Engeland]
Engeland wordt vaak gezien als een schoolvoorbeeld als het gaat om handhaving en het gebruik van informatie.
Stephen Dalby van het ‘WERKbedrijf’ van de Engelsen, JobCentrePlus, gaat in op hun praktijk van risicoanalyse,
compliance onderzoeken en klantprofilering. Vooral het gebruik van data kent in Engeland ruimere toepassing dan bij
ons. Het ondersteunt JobCentrePlus bij de beweging naar een organisatie die ‘intelligence based’ wil opereren.
Voertaal van deze workshop is Engels.

Klanten helpen om na te leven [UWV]
Traditioneel ligt bij handhaven de nadruk op het controleren van klanten. Voor UWV is preventie echter steeds
belangrijker geworden. Michael van Eck en Harry Aukes illustreren dit met behulp van segmentatie van ‘niet-weters’.
Mensen die eigenlijk niet met handhaving in aanraking waren gekomen als ze ‘beter hadden geweten…’

Behandelprofielen [IND]
De IND is volop bezig met de vernieuwing van haar organisatie. Gerard Meester licht toe hoe de IND klantsegmentatie
wil gaan inzetten om aanvragen voor toelating tot Nederland volautomatisch af te handelen. Of juist om de risicovolle
aanvragen extra te controleren. Hij gaat in op achtergrond, werking en ontwikkeling van deze ‘behandelprofielen’.

Predictive Analytics: praktische toepassingen van klantsegmentatie [SPSS]
In deze presentatie ligt de nadruk op allerlei voorbeelden van toepassingen van segmentatie in de praktijk. Jaap Vink
van SPSS laat diverse organisaties de revue passeren die met behulp van segmentatie hun klantbenadering hebben
gedifferentieerd. Wat kunnen anderen daarvan leren?

Risicomodellen en de ontwikkeling van selectieprofielen [SIOD]
Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) mag niet zomaar iedereen in bestandskoppelingen worden
meegenomen. Eerst moet de noodzaak vaststaan. Maar wat betekent dat voor het onderzoek naar en het ontwikkelen
van selectieprofielen van personen of ondernemingen waar een hoge(re) kans op fraude is? Jacques Niehof van de
SIOD zet uiteen hoe je dit soort dilemma's kan oplossen.

Stijlkeuzes in de handhaving [TNS-NIPO]
Deze workshop staat in het teken van het onderzoek ‘Stijlkeuzes in de handhaving’ dat Sibolt Mulder en Ellen Couvret
van TNS-NIPO onlangs hebben gepubliceerd. Daarin is gezocht naar het type mens achter de nalever of overtreder,
om zo te achterhalen hoe toezichthouders hun stijl van optreden het beste kunnen afstemmen op degene die zij
tegenover zich hebben.

Klantgericht Handhaven - Programma

12.00 - 12.45    Ontvangst met lunch

13.00 - 13.30    De theorie: Speedcollege Customer Relationship Management (CRM)
                         Door prof. dr. Ed Peelen, ICSB Marketing & Strategie/Nyenrode Business Universiteit.
                         CRM is een organisatiestrategie die de klant centraal stelt. Kennis van individuele klanten staat
                         aan de basis van het formuleren van bedieningsconcepten, relatiestrategieën en de communicatie
                         langs verschillende kanalen. Vanuit verschillende voorbeelden wordt antwoord gegeven op de
                         vraag hoe je klantgericht kunt handhaven.

13.30 - 14.15    De praktijk: Je gaat het pas zien als je het door hebt.
                         Door Gerard Wolfs, vice president marketing research bij Robeco Direct.
                         Om inzicht te verwerven, is het belangrijk een andere manier van denken te ontwikkelen:
                         Andersom Denken en Leren Vergeten. Hoe heeft Robeco Direct deze manier van denken gebruikt
                         bij de invoering van een nieuwe segmentatie en differentiatie van zijn dienstverlening?

14.15 - 14.45    Pauze

14.45 - 15.30    Workshops deel 1

15.30 - 16.20    Workshops deel 2

16.20 - 17.00    Verrassende afsluiting van het programma

17.00                 Borrel en gelegenheid tot netwerkenLocatie Hotel Holiday Inn te Leiden
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.