Over Webinar Academisch Netwerk: "Toezicht op persoonsgerichte langdurige zorg"

Webinar Academisch Netwerk: "Toezicht op persoonsgerichte langdurige zorg"

In de langdurige zorg wordt persoonsgerichtheid gezien als een belangrijke kwaliteitseis. Om de persoonsgerichtheid te beoordelen, zijn cliënten de toetssteen - niet de toezichthouders - in dialoog met zorgprofessionals. Dit betekent een paradigmaverschuiving, omdat het huidige toezicht vooral top-down is, gebaseerd op handhaving van vooraf bepaalde standaarden. Dit vraagt om een innovatieve vorm van toezicht.

Anne Margriet Pot, strategisch adviseur bij de IGJ en bijzonder hoogleraar bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), gaat in dit webinar in op de noodzaak van reflexief toezicht en op het grootschalige onderzoek dat hier recent naar gestart is. Reflexief toezicht richt zich niet op vaststaande normen die worden ‘afgevinkt’, maar op open normen, waarbij een menselijke maat uitgangspunt en doel is. Goede persoonsgerichte zorg zal immers voor iedere cliënt iets anders betekenen, gegeven zijn/haar unieke levensloop en context.

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Deel met anderen

Sluiten