Over Webinar VIDE Academisch Netwerk: "Automatiseren en discretionaire ruimte /Fiscaal toezicht in tijde van crisis"

Webinar VIDE Academisch Netwerk: "Automatiseren en discretionaire ruimte /Fiscaal toezicht in tijde van crisis"

Het academisch netwerk organiseert op maandag 20 juni van 15.30-17.00 uur een online webinar met de winnaars van de 2021 VIDE publicatieprijs. Noortje de Boer,  Nadine Raaphorst, Lisette van der Hel-van Dijk en Sjoerd Goslinga presenteren hun winnende papers, getiteld:

  • Automatiseren en discretionaire ruimte: Het effect van automatiseren op hoe inspecteurs handhaven (Noortje de Boer en Nadine Raaphorst)
  • Fiscaal Toezicht in tijden van crisis. Lisette van der Hel-van Dijk en Sjoerd Goslinga

Beide papers bevatten relevante reflecties op actuele thema’s; zoals de jury in haar rapport verwoordde:

Het artikel van De Boer en Raaphorst bevat een uitstekende, robuuste studie bij de NWA over het effect van automatisering op de toezichtstijl van inspecteurs, en bijvoorbeeld de mate waarin zij invulling geven aan hun discretionaire bevoegdheid. Gezien de toenemende automatisering en ook de negatieve gevolgen daarvan – bijvoorbeeld bij de affaire over de kinderopvangtoeslag- is dit een zeer relevant thema.

Het paper van Van der Hel-van Dijk en Goslinga is zeer relevant voor het huidige tijdsbestek. Het geeft een goed beredeneerde en onderbouwde beschouwing over hoe de Belastingdienst vorm gaf aan fiscaal toezicht in verschillende fasen van de Covid crisis. Zeer relevant voor andere toezichthouders is hun gebruik van het ‘slippery slope framework’ en vijf domeinen van psychologische en gedragseconomische mechanismen, factoren en fenomenen die gedragsbeïnvloeding bepalen.

Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen en discussie.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een bericht met de Zoomlink.

Dr. Noortje de Boer is Universitair Docent Publiek Management aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij Managing Director van het Netherlands Institute of Governance (NIG). Zij is expert op het gebied van de beslissingen en het gedrag van contactambtenaren (i.e. inspecteurs, sociaal werkers en verplegers) en de burgers die zij tegenkomen tijdens publieke dienstverlening. Noortje heeft onder andere onderzoek gedaan naar de stereotypen over contactambtenaren, automatisering van besluitvorming en openbaarmaking van overheidsgegevens. In 2021 won zij de Best Dissertation Award van de Academy of Management voor haar proefschrift.

Dr. Nadine Raaphorst is universitair docent aan de Universiteit Leiden, Instituut Bestuurskunde. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar besluitvormingsprocessen van uitvoerend professionals, zoals belastingdienstmedewerkers, gevangenisbewaarders en verpleegkundigen. De onderzoeksthema’s waar zij zich op richt zijn o.a. onzekerheid, prestatiemetingen, stereotypes, en gelijkheid van behandeling. In 2020 won zij een NWO Veni-beurs voor haar onderzoek ‘Consistency without rules? How public servants and judges manage equal treatment when rules run out’.

Professor Lisette van der Hel-van Dijk hoogleraar effectiviteit van het toezicht aan Nyenrode Business Universiteit. Aan de toezichtacademie van Nyenrode ontwikkelt zij nieuwe (internationale) toezichtstrategieën, coördineert wetenschappelijk onderzoek rond toezicht en verzorgt wetenschappelijke publicaties en opleidingen rond toezicht.

Sjoerd Goslinga is senior onderzoeker bij de belastingdienst en daarnaast ook verbonden aan de Universiteit Leiden.

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Deel met anderen

Sluiten