Evaluatorennetwerk

Doel
Evaluatoren zijn in allerlei typen organisaties werkzaam: binnen en buiten de publieke sector, bij onderheidsdiensten, onderzoekinstellingen, bedrijven, et cetera. Thema's, posities en rollen verschillen per organisatie en per persoon. Wat overeenkomt, voor vrijwel alle evaluatoren, zijn de evaluatiekundige aspecten zoals typen evaluatiedoelen, vraagstellingen en onderzoekinstrumenten. 

Het doel van het Evaluatorennetwerk, van start gegaan in 2011, is om evaluatoren een platform te bieden ten behoeve van de uitoefening van hun vak. 
Binnen het platform worden ervaringen uitgewisseld, wordt geleerd van ervaringen elders, wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen binnen de evaluatiekunde, en worden best practises voor het voetlicht gebracht. 

Het evaluatorennetwerk opereert onder de vlag van Vide (de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren) die de activiteiten van het netwerk ondersteunt. 

Werkwijze
Bij de oprichting is besloten dat het Evaluatorennetwerk zich langs organische weg zal ontwikkelen. Tot nog toe bestaat het activiteitenpakket uit het organiseren van openbare bijeenkomsten over thema inzake evaluatie, er functioneert een LinkedIn groep 'leren van evalueren' en deze website biedt een bescheiden set aan resources voor evaluatoren. Verbreding van het activiteitenpakket in de toekomst is mogelijk wanneer daartoe aanleiding voor of vraag naar bestaat. 

Doelgroep
Doelgroep zijn evaluatoren die als uitvoerend onderzoekers werkzaam zijn bij beleidsorganisaties en bij onderzoekinstellingen; en beleidsmedewerkers en managers die met evaluatie te maken hebben in de rol van opdrachtgever en/of gebruiker.

Thema’s
Het evaluatorennetwerk richt zich op drie thema's:

 

- Gebruikswaarde

Evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd ten dienste van beleid: leren voor toekomstig beleid en verantwoording over gevoerd beleid. De verschillende evaluatietypen leveren daarbinnen specifieke bijdragen, bijvoorbeeld: ex post, ex durante, ex ante; benchmarking; monitoring. De gebruikswaarde wordt ondermeer bepaald door de relatie tussen beleidsproces en evaluatieproces.

 

- Methodieken

Evaluatie-onderzoek is per definitie een lastige vorm van onderzoek omdat antwoord moet worden gevonden op een doorgaans lastige vraag: 'wat heeft het beleid bijgedragen aan het beleidsresultaat?'. Om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden zijn en worden allerlei onderzoekmethoden ontwikkeld, kwantitatief, kwalitatief, mixed method, et cetera. Kernvragen bij de methodieken voor beleidsevaluatie zijn steeds of en hoe output en doelbereik kunnen worden gemeten. En of en hoe het al dan niet behalen van resultaten verklaard kan worden en specifiek wat de invloed van beleid is geweest op het doelbereik.

 

- Onderzoekinfrastructuur

Dit betreft de wijze waarop de uitvoering van de evaluatiefunctie is georganiseerd en gefaciliteerd, opdat de functie zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Bijvoorbeeld: de evaluatiefunctie kan geïntegreerd zijn binnen de beleidsorganisatie maar kan ook belegd zijn in een aparte organisatie op enige afstand van de beleidsorganisatie. Maar ook gaat het over institutionele zaken als regels over evaluatieverplichtingen en andere interne voorschriften.

Het Evaluatorennetwerk zorgt ervoor dat ervaringen met verschillende aanpakken uitgewisseld worden.

 

Open netwerk

Het Evaluatorennetwerk is een open netwerk waarbij geen drempels gelden voor aansluiting; er zijn geen criteria voor toetreding en er zijn geen kosten aan verbonden. Het netwerk staat open voor medewerkers van overheidsorganisaties, onderzoekinstituten, universiteiten en hogescholen, particuliere bureaus, maatschappelijke organisaties, rekenkamers, et cetera.

De bijeenkomsten van het Evaluatorennetwerk zijn te vinden in onze agenda

Actueel
 1. News 24 Feb

  Up in the Sky: Dijksma: toezicht op luchtvaart Curacao ondermaats

  Het toezicht op de Curaçaose luchtvaartsector voldoet niet aan de internationale normen, zo schrijft...  Lees meer…

 2. News 23 Feb

  SlimBekeken: Voorvechters van privacy stellen beleidsregels voor bodycams op

  Er worden op grote schaal bodycams aangeschaft door de overheid en door bedrijven om toezicht te houden en om de...  Lees meer…

 3. News 23 Feb

  OMBUDSMAN ONDERZOEKT HOE RIJKSINSPECTIES OMGAAN MET BURGERS

  De Nationale ombudsman onderzoekt op welke manier Rijksinspecties voldoen aan hetgeen burgers redelijkerwijs van hen...  Lees meer…

 4. News 22 Feb

  Gazet van Antwerpen (België): Lage-emissiezone in Antwerpen: Nederlanders en Fransen moeten niet betalen

  Nederlanders en Fransen die met een vervuilende wagen de Antwerpse lage-emissiezone inrijden, ontsnappen voorlopig...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Activiteiten
 1. Event 16 Mrt

  Bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk "Empirical Legal Research"

  Lezing en dialoog naar aanleiding van het verschijnen van: Frans L. Leeuw met Hans Schmeets: Coreferaat Heinrich Winter  Empirical Legal Research, A Guidance Book for Lawyers, Legislators and Regulators Empirical Legal...  Lees meer…

 2. Event 17 Mrt

  Symposium Effectiviteit van Toezicht

  Interactie tussen wetenschap en praktijk   Datum     vrijdag 17 maart 2017 Dagvoorzitter  Prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs Locatie Paviljoen op de campus van de...  Lees meer…

 3. Event 28 Mrt

  Vide bijeenkomst "De stem van de burger in het toezicht op de gezondheidszorg"

  Ieder jaar wordt de Vide Publicatieprijs uitgereikt aan een vernieuwend wetenschappelijk artikel, essay, boek of scriptie geschreven en gepubliceerd in een bepaald jaar. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Vide...  Lees meer…

 4. Event 18 Apr

  Vide Jaarcongres 2017 "Psychologie van Toezicht"

  ...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare